Hírek aktualitások

EURÓPA A POLGÁROKÉRT

 

A Revive the partnership between the twinning cities in Kővágóörs projektet az Európai Unió finanszírozta az „Európa a polgárokért” program keretében

TELJES ANYAG MEGTEKINTÉSE

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a tulajdonát képező 1474. hrsz-ú Kővágóörs-Pálköve strandon lévő 18,35 m2 alapterületű víz, villany közművel ellátott pavilon épület, valamint az ahhoz tartozó 40 m2 területet kereskedelmi vagy vendéglátó tevékenység folytatása céljából 2015. június 1. napjától 5 év időtartamra történő bérbevételére.

 

A pályázati kiírás letölthető

KIVONAT

KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

2015. február 23-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

 

KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK

4/2015. (II. 23.) HATÁROZATA

 

Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda

1. általános felvételi időpontját az óvodavezető javaslatának a figyelembe vételével az alábbiakban határozza meg:

2015. április 28. 10.00 -16.00 óráig

2015. április 29. 10.00 -16.00 óráig

2. az indítható óvodai csoportok számát a 2015/2016 nevelési évre: 1 vegyes csoportban határozza meg.

3. az óvoda heti nyitva tartási ideje: hétfőtől – péntekig 7.00 – 16.00-óráig

4. az óvoda éves nyitva tartása a nevelési évben szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, mely időszakból a nyári zárva tartást 2015. augusztus 3-tól 2015. augusztus 31-ig tartó időszakban határozza meg.

5. a Társulási tanács az óvodai felvételi körzetet a hatályos alapító okirat alapján Kővágóörs település, Kékkút település közigazgatási területeire határozza meg. A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. A Társulási Tanács utasítja az Óvodavezetőt, hogy a közzétételről gondoskodjon.

TÁJÉKOZTATÓ

 

1) Tájékoztatás a helyi adókat érintő változásokról

2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tájékoztatás

3) Tájékoztatás az ebtartás szabályairól

4) Tájékoztatás ebösszeírásról

 

Letölthető

HÍRDETMÉNY

 

Az Ávt. 42/B. § (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat eb-rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.

 

Teljes hírdetmény

Letölthető adatlap

Pályázat

pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére : letölthető

Pályázat

műszaki ügyintéző munkakör betöltésére : letölthető

Tájékoztató

a jégen tartózkodás szabályairól : itt olvasható

NAV Tájékoztató

.. a magánfőzés megváltozott szabályairól :

a GAZDASÁG - TÁJÉKOZTATÓK menüpontban olvasható

Tájékoztató

 

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket az év végi ünnep körüli ügyfélfogadási rendről:

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Ábrahámhegyi és a Révfülöpi Kirendeltsége december 29. és 31. között zárva tart.

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye 2014. december 31. kivételével ügyfélfogadási időben nyitva tart.

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal kihelyezett ügyfélfogadásai 2014. december 22-31. között elmaradnak.

 

A Révfülöpi Kirendeltségen december 22-én és december 29-én a jegyzői és az aljegyzői fogadóóra elmarad.

 

A következő aljegyzői fogadóóra: 2015. január 05-én 09.00 – 11.00 óráig.

 

A következő jegyzői fogadóóra: 2015. január 12-én 09:00 – 11:00 óráig kerül megtartásra.

Hírdetmény

 

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal (Kirendeltségei is)

2014. december 13-án zárva tart.

Kővágóörs, 2014. december 11. Dr. Szabó Tímea sk jegyző

Hirdetmény

 

Tájékoztató

a Veszprém megyét is érintő a kéknyelv-betegségről

teljes dokumentum

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére történő kiválasztásra

 

pályázati anyag

HIRDETMÉNY

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2014. október 13-án (hétfon) a Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi ügyfélfogadása (a Hivatal székhelyén, a Kirendeltségeken, és a kihelyezett - Köveskál, Balatonhenye - ügyfélfogadás is) elmarad.

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVL törvény 204. §-a szerint a szavazóköri jegyzőkönyvek megtekintésének lehetőségét - az ügyfélfogadások elmaradásától függetlenül - a Hivatal székhelyén biztosítjuk.

 

Megértésüket köszönöm!

Pogácsa sütő verseny

2014. szeptember 27-én tartjuk Kővágóörsön a szüreti felvonulást, ennek keretében pogácsa sütő versenyt hirdetünk

A plakát megtekintéséhez kattintson:  Pogácsa sütő verseny

Polgármesteri tájékoztató

 

Tisztelt kővágóörsiek és kővágóörsért felelősséggel gondolkodó Polgártársaim !

A négyéves ciklus végéhez közeledik eljött a számvetés készítésének az ideje...

A teljes dokumentum itt olvasható

Lomtalanítás

 

Értesítem Kővágóörs település ingatlantulajdonosait, hogy a lomtalanítás 2014. szeptember 15. (Hétfő) történik. A feleslegessé vált használati tárgyakat a Temető előtti füves területre lehet lerakni 2014. szeptember 13. (szombat) reggeltől 2014. szeptember 14. (vasárnap) estig.

 

Az elektronikai hulladékokat (TV, hűtőszekrény, mosógép, kisháztartási gépek, számítógép, villanymotor, bojler, stb.) az alábbi megjelölt helyre kérjük szállítani a következő időpontig:

 

Elektronikai hulladékgyűjtés helye: Kővágóörs, Jókai u. 55. (Az Önkormányzat telephelye) Elektronikai hulladékgyűjtés időpontja: 2014. szeptember 15. (hétfő) 7:00 órától 15:00 óráig.

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy építőanyag törmeléket, veszélyes anyagokat, háztartási hulladékot a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. nem szállítja el.

 

Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a településen belüli hulladék fuvarozással kapcsolatban a helyi vállalkozókat keressék.

 

2014 augusztus 11.

Iskolakezdési támogatás

 

Tájékoztatom a szülőket, hogy Kővágóörs Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 21/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete alapján jövedelmi viszonytól függő önkormányzati segélyben részesíthető az a szülő, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-át, (42.750 Ft) és az általános-, közép iskolás gyermekére tekintettel iskolakezdéskor, a kérelmét legkésőbb a tanév megkezdését követő 45 napon belül benyújtja.

 

Letölthető anyagok :

Teljes hirdetmény

Kitöltendő kérelem

Hírdetmény

 

Ezúton tájékoztatom tisztelt ügyfeleinket, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint a Közszolgálati Tisztviselők Napja július 1-je, amely munkaszüneti nap. Erre tekintettel 2014. július 1-jén a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az Ábrahámhegyi és Révfülöpi Kirendeltség zárva tart.

 

jegyző

Tisztelt Szállásadó!

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos pénztárgép beszerzési, illetve nyugtaadási kötelezettség tárgyában az alábbiakban olvasható Nemzeti Adó – és Vámhivatal közleménye, melyet Sárvári Csaba, a Veszprém Megyei Közgyűlés képviselője, a Közgyűlés Területfejlesztési és Területrendezési Bizottságának tagja juttatott el hozzám.

 

NAV közlemény

 

Kővágóörs, 2014. május 7.                                                                                              

Dr. Szabó Tímea

                                                                                                    jegyző

HIRDETMÉNY az általános iskolába történő beíratásról

 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

 

2014. április 28. - 29. - 30. (hétfő, kedd, szerda) 8.00-tól - 18.00-ig

 

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2014. szeptember 1-jétői megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

 

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, - a gyermek születési anyakönyvi kivonata

- a gyermek TAJ-kártyája

- a szülő/gondviselő személyi igazolványa

 

A felvételről az iskola igazgatója 30 napon belül dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.

 

A döntés ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár eí és hoz másodfokú döntést. Az iskola fenntartójáról a http://www.oktatas.hu/hivataii uqyek/kir intezmenvkereso internetes oldalon tájékozódhatnak.

 

A 2014/2015. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete megtekinthető a Hirdetmény mellékletében, a https://www.kir.hu/KiR2 KÖRZET Lakossagi internetes oldalon, továbbá megismerhető a járási hivatalokban, a tankerületi igazgatóságokon, a polgármesteri hivatalokban, az általános iskolákban és az óvodákban.

Lomtalanítás

Értesítem Pálköve településrész ingatlantulajdonosait, hogy a lomtalanítás

2014. június 2.

(Hétfő)

történik.

A feleslegessé vált használati tárgyakat a Soós ABC mögötti parkolóban lehet lerakni 2014. május 31. (szombat) reggeltől 2014. június 1. (vasárnap) estig.

Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor kommunális hulladékot, építésből-bontásból származó anyagot (ajtó, ablak, szigetelőanyag, stb.), törmeléket, hulladékká vált gumiabroncsot, kerti, valamint zöldhulladékot, akkumulátort és gyógyszereket, festéket és olajos flakonokat, elektronikai hulladékot. Ezeket a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. nem szállítja el.

Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a településen belüli hulladék fuvarozással kapcsolatban a helyi vállalkozókat keressék.

 

Kővágóörs, 2014. április 14.

Óvodai felvételi időpont

Óvodai általános felvételi időpont

2014/2015. nevelési évre

Kővágóörsi Napköziotthonos Óvodában

2014.április 28. 10.00 -16.00 óráig

2014.április 29. 10.00 -16.00 óráig

 

A teljes dokumentum : MEGTEKINTHETŐ

Erdőtüzekkel kapcsolatos tájékoztató

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója : TÁJÉKOZTATÓ

Pályázati kiírás

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a tulajdonát képező 1474. hrsz-ú Kővágóörs-Pálköve strandon lévő 14 m2alapterületű víz, villany közművel ellátott 5. sz. pavilon épület kereskedelmi, vendéglátó tevékenység folytatása céljából 2014. június 1. napjától 2015. április 30. napjáig történő bérbevételére

 

A teljes dokumentum letölthető

Oklevél :


Nyilt levél :


eMagyarország Pont :


Legfrisebb fotók :