Hírek aktualitások

Hírdetmény

 

Ezúton tájékoztatom tisztelt ügyfeleinket, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint a Közszolgálati Tisztviselők Napja július 1-je, amely munkaszüneti nap. Erre tekintettel 2014. július 1-jén a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az Ábrahámhegyi és Révfülöpi Kirendeltség zárva tart.

 

jegyző

Tisztelt Szállásadó!

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos pénztárgép beszerzési, illetve nyugtaadási kötelezettség tárgyában az alábbiakban olvasható Nemzeti Adó – és Vámhivatal közleménye, melyet Sárvári Csaba, a Veszprém Megyei Közgyűlés képviselője, a Közgyűlés Területfejlesztési és Területrendezési Bizottságának tagja juttatott el hozzám.

 

NAV közlemény

 

Kővágóörs, 2014. május 7.                                                                                              

Dr. Szabó Tímea

                                                                                                    jegyző

HIRDETMÉNY az általános iskolába történő beíratásról

 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

 

2014. április 28. - 29. - 30. (hétfő, kedd, szerda) 8.00-tól - 18.00-ig

 

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2014. szeptember 1-jétői megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

 

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, - a gyermek születési anyakönyvi kivonata

- a gyermek TAJ-kártyája

- a szülő/gondviselő személyi igazolványa

 

A felvételről az iskola igazgatója 30 napon belül dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.

 

A döntés ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár eí és hoz másodfokú döntést. Az iskola fenntartójáról a http://www.oktatas.hu/hivataii uqyek/kir intezmenvkereso internetes oldalon tájékozódhatnak.

 

A 2014/2015. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete megtekinthető a Hirdetmény mellékletében, a https://www.kir.hu/KiR2 KÖRZET Lakossagi internetes oldalon, továbbá megismerhető a járási hivatalokban, a tankerületi igazgatóságokon, a polgármesteri hivatalokban, az általános iskolákban és az óvodákban.

Lomtalanítás

Értesítem Pálköve településrész ingatlantulajdonosait, hogy a lomtalanítás

2014. június 2.

(Hétfő)

történik.

A feleslegessé vált használati tárgyakat a Soós ABC mögötti parkolóban lehet lerakni 2014. május 31. (szombat) reggeltől 2014. június 1. (vasárnap) estig.

Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor kommunális hulladékot, építésből-bontásból származó anyagot (ajtó, ablak, szigetelőanyag, stb.), törmeléket, hulladékká vált gumiabroncsot, kerti, valamint zöldhulladékot, akkumulátort és gyógyszereket, festéket és olajos flakonokat, elektronikai hulladékot. Ezeket a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. nem szállítja el.

Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a településen belüli hulladék fuvarozással kapcsolatban a helyi vállalkozókat keressék.

 

Kővágóörs, 2014. április 14.

Óvodai felvételi időpont

Óvodai általános felvételi időpont

2014/2015. nevelési évre

Kővágóörsi Napköziotthonos Óvodában

2014.április 28. 10.00 -16.00 óráig

2014.április 29. 10.00 -16.00 óráig

 

A teljes dokumentum : MEGTEKINTHETŐ

Erdőtüzekkel kapcsolatos tájékoztató

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója : TÁJÉKOZTATÓ

Pályázati kiírás

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a tulajdonát képező 1474. hrsz-ú Kővágóörs-Pálköve strandon lévő 14 m2alapterületű víz, villany közművel ellátott 5. sz. pavilon épület kereskedelmi, vendéglátó tevékenység folytatása céljából 2014. június 1. napjától 2015. április 30. napjáig történő bérbevételére

 

A teljes dokumentum letölthető

Oklevél :


Nyilt levél :


eMagyarország Pont :


Legfrisebb fotók :